กิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ (ทำความดีด้วยหัวใจ)

     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 11.30 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) เป็นประธานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมกับหัวหน้าโครงการธนาคารความดี คณะครู นักเรียน และผู้นำชุมชนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ร่วมปลูกต้นทองอุไร ณ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
     ผอ.สพป.นศ.3 กล่าวขอบคุณ หัวหน้าโครงการธนาคารความดี ธนาคารอาชีพ ชุมชนแม่เจ้าอยู่หัว ที่ได้จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ในชุมชนแม่เจ้าอยู่หัว โดยให้ทุกครัวเรือนในหมู่ที่ 3 ต.แม่เจ้าอยู่หัว “เป็นหมู่บ้านถนนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ” ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน ชุมชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้มีความยั่งยืนต่อไป

1,096 total views, 1 views today