บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 8

    วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิด โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 8 จำนวน 85 คน สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประขุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาให้ครูปฐมวัย โรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 8 และทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ย้าย และบรรจุใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2.เพื่อพัฒนาครูปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

 

59 total views, 1 views today