การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมพิธีเปิดและรับฟังปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา : การเตรียมคนไทย เข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน   และ สพฐ.พบผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยาสู่อนาคต  โดย นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ซึ่งมูลนิธิไทยรัฐ ร่วมกับ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ จัดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ  จำนวน 107 โรงเรียน  ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 2-4   สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมทวินโลตัส  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

58 total views, 1 views today