โครงการประชารัฐรู้รักสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอปากพนัง จัดกิจกรรมสัมโมทนียกถาทำบุญเลี้ยงพระ  ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย  โดยมีนายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  เป็นประธานในพิธี