รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ด.ช.กฤษฏา  สุขภาพ  และ ด.ญ.สุเบต้า  นาดี  นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3    ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา    ป.1 – ป.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560 โดยมีคุณครูจารุนันท์  เอียดคง และ คุณครู   ศุภาพิชญ์  เพชรสงคราม  เป็นผู้ฝึกสอน ได้ทุ่มเทเวลา กำลังกายและกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อเด็กนักเรียน อำนวยการฝึกซ้อมโดย นายอาคม จันทร์นวล ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

89 total views, 1 views today