สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Conference

วันที่ 24 มีนาคม 2563 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.3 ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Conference “การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ” เพื่อรับทราบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 และการสอบ รอง ผอ.สถานศึกษา ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3

63 total views, 1 views today