สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมรับฟังพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 18 มีนาคม 2563 (เวลา 08.00-09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) มอบหมายให้ นายสุริศักดิ์ เมทิโก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นศ 3 ร่วมรับฟัง พุธเช้า…ข่าวโรงเรียน พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2563 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.3 ร่วมรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์ ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3

24 total views, 1 views today