ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนสปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงเรียนบ้านโก้งโค้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนสปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงเรียนบ้านโก้งโค้ง

ดาวน์โหลดแนบไฟล์

173 total views, 1 views today