ประกาศผลการสอบครูพี่เลี้ยง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ 
เรื่อง  ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

Download

 

379 total views, 2 views today