ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ โครงการอาหารกลางวัน และการใช้สื่อ DLTV โรงเรียนวัดวัวหลุง อำเภอร่อนพิบูลย์ โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง โรงเรียนบ้านนา และโรงเรียนวัดทายิการาม อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพบปะพูดคุยและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน

67 total views, 1 views today