ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพีเลี้ยง

ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพีเลี้ยง

              ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยง โดยปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓
Download

1,019 total views, 4 views today