ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อพบปะพูดคุยการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET,NT,RT,โครงการอาหารกลางวัน และการใช้สื่อ DLTV

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อพบปะพูดคุยการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET,NT,RT,โครงการอาหารกลางวัน และการใช้สื่อ DLTV เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน โรงเรียน ตชด.บ้านท่าข้าม อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และโรงเรียนบ้านท่าไทร อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

62 total views, 1 views today