ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เปิดป้ายอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปลายราง พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านลายราง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 10 มกราคม (เวลา 09.30 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีเิดป้ายอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปลายราง พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านลายราง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ผอ.สพป.นศ.3 กล่าวว่า มีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดป้ายอาคารเรียน (สปช.104/26) ขอขอบคณผู้ร่วมงานทุกท่าน และผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจทางโรงเรียนบ้านปลายราง ที่ได้นำลูกหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานที่ดีต่อตัวนักเรียน เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสำเร็จในอนาคตต่อไป

62 total views, 1 views today