ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เยี่ยมสนามการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เยี่ยมสนามการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ให้กำลังใจครู และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล” กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) โดยมี นายโชติ คำนวณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหาร ประธานศูนย์การแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านห้วยหาร อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

56 total views, 3 views today