ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เยี่ยมชมนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล”

วันที่ 6 มกราคม 2593 (เวลา 14.30 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) และ ดร.สุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 เยี่ยมชมนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล” ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านหน้าศาล อ.หัวไทร โรงเรียนบ้านปากเชียร อ.เชียรใหญ่ และโรงเรียนบ้านเนินธัมมัง อ.เชียรใหญ่

48 total views, 1 views today