ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มการเรียนรู้ปฐมวัย

วันที่ 6 มกราคม 2563 (เวลา 08.30 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีเปิดและเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล” (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย) โดยมี นายอำพล เพ็ญตระการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวด เป็นประธานศูนย์การแข่งขัน ณโรงเรียนบ้านชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

32 total views, 1 views today