ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)

วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยหาร อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ซึ่งจะดำเนินการแข่งในวันที่ 6 – 8 มกราคม 2563

33 total views, 1 views today