สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมผ่านระบบทางไกล VDO Conference แนวนโยบายการขับเคลื่อนกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 3 ประเด็นหลัก

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายวิรัตน์  ไกรแก้ว ผอ.สพป.นศ.3 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล VDO Conference ชี้แจงแนวนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 3 ประเด็นหลัก 1)การรับนักเรียน สังกัด สพฐ.และสังกัด สอศ. 2)โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3)การซ่อมอุปกรณ์รับสัญาณ DLTV พร้อมด้วยหน่วยงานทางการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3

128 total views, 2 views today