สพป.นศ. 3 แถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล”

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ร่วมแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช “หัตถศิลป์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล” ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาที่ตัวเด็กและต่อยอดสู่สากลต่อไป ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าว โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนวัดสามัคยาราม นำนักเรียนและคณะครู จัดนิทรรศการโชว์ผลงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ โรงเเรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

93 total views, 3 views today