พิธีต้อนรับนักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนวัดควนใส

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 11.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) มอบหมายให้ ดร.สุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3ประธานพิธีต้อนรับนักเรียนรางวัลพระราชทาน เด็กชายภูริณัฐ ธรรมอิสระ นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2560 และเด็กหญิงปิ่นมนัส เมืองทอง นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนวัดควนใส พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอชะอวด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ภายใต้การนำนายประหยัด บุญรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนใส ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงเรียนวัดควนใส อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

135 total views, 2 views today