ประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 5,6,7 (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 09.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 5,6,7 (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

324 total views, 3 views today