ประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด

วันที่ 7  พฤศจิกายน 2562 (เวลา 09.30 น.) ดร.สุมล  ชุมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) ประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3 เพื่อชี้แจงกำหนดการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด ออกประเมินระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2562

418 total views, 3 views today