สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ซักซ้อมการประเมินสถานศึกษาพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 (09.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ วัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) ให้กับสถานศึกษา จำนวน 90 คน โดยมี ดร.สุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 นายวิชัย ราชธานี ผอ.โรงเรียนวัดวังฆ้อง และ ดร.ประยงค์ ชูรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3

192 total views, 1 views today