สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จัดโครงการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

นที่ 26 กันยายน 2562 (09.00 น.)นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานเปิดการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 606 คน

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญ กำลังใจให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มีความตั้งใจ อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์กับสังคมและประเทศชาติ

247 total views, 1 views today