สพป.นครศรีธรรมราชเขต 3 จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต สพป.นศ.3 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 22 กันยายน 2562 (เวลา 09.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต สพป.นศ.3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2562 ห้องประชุม อลงกตรีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นศ.3 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมี นายประเวศ ศิริศักดิ์วัฒนา อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักคดีปราบปรามการทุจริตภาค 8 และ นาย กอรปณัช รัตนคช เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

366 total views, 1 views today