สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ (บ้านปลายแหลม)

วันที่ 20 กันยายน 2562 (เวลา 13.30 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ (บ้านปลายแหลม) อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

171 total views, 1 views today