สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นตัวแทน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69

วันที่ 18 กันยายน 2562 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) เยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นศ.3 ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2562 เป็นขวัญ กำลังใจให้กับคณะครู นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้กำหนดจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2562 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาการ และเพื่อสนับสนุนตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับภาค โดยกำหนดสถานที่แข่งขัน ดังนี้
-ภาษาไทย สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านบางพระ
-ปฐมวัย สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านบางพระ
-คณิตศาสตร์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านคงคาล้อม
-วิทยาศาสตร์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านปากเชียร บ้านยางกาญจน์
-นักบินน้อย สพฐ. สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านปากเชียร
-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดแดง
-สุขศึกษา พลศึกษา สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านปากเชียร บ้านยางกาญจน์
-ภาษาต่างประเทศ สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดบ่อล้อ
-ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ดนตรีไทย สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านบางพระ
-ศิลปะ(นาฏศิลป์) สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านปากเชียร
-ศิลปะ(ดนตรี) สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านปากเชียร
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) สถานที่แข่งขัน สพป.นศ.3
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) สถานที่แข่งขัน ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ สภานักเรียน เพื่อนที่ปรึกษา สถานที่แข่งขันโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง
-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน หนังสือเล่มเล็ก ยุวบรรณารักษ์ สถานที่แข่งขัน ห้องประชุมเทพนิมิต ห้องประชุมกัลปังหา สพป.นศ.3
-การศึกษาพิเศษ สถานที่แข่งขัน สพป.นศ.3

136 total views, 4 views today