สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 “เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 16 กันยายน 2562 (เวลา 09.30 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ( ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีเปิดมหกรรมวิชาการ “เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 งานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2562 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพิเศษให้กับนักเรียนพิเศษได้แสดงศักยภาพเชิงประจักษ์อย่างมีคุณภาพ ทั้งทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 560 คน ณ สพป.นศ.3

225 total views, 1 views today