Monthly Archives: สิงหาคม 2018

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูถัมภ์

     วันที่ 31 สิงหาคม 2561 พลเรือเอก พงศ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมคณะครู และนักเรียน

อ่านต่อ

70 total views, 1 views today

เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2

     วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดงานมหกรรม”เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 750 คน

อ่านต่อ

55 total views, 1 views today

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยกลุ่ม

เมื่อวันที่  23 สิงหาคม  2561 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยกลุ่ม จำนวน 250 คน  ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

อ่านต่อ

47 total views, 1 views today

ค่ายคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้นำเยาวชนโรงเรียน

     วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นางสาวสุมล  ชุมทอง  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิด การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้นำเยาวชนโรงเรียนหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

อ่านต่อ

114 total views, no views today

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-8

     วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิด “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 1-8

อ่านต่อ

48 total views, 2 views today

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 8

    วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิด โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 8

อ่านต่อ

58 total views, no views today

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

     นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมด้วยคณะบุคลากร  ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ

51 total views, 1 views today

การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมพิธีเปิดและรับฟังปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา : การเตรียมคนไทย เข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน   

อ่านต่อ

57 total views, no views today