Monthly Archives: กันยายน 2017

การขออนุญาตสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอสามารถโหลดไฟล์เอกสารดังแนบ แล้วกรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในแบบฟอร์ม จากนั้นส่งให้เจ้าหน้าที่คุรุสภาที่เขตฯเพื่อตรวจสอบก่อนทุกครั้ง) ดาวน์โหลดแนบไฟล์1 แนบไฟล์2

ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษียณอายุราชการ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ก้าวสู่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านต่อ

โครงการประชารัฐรู้รักสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอปากพนัง จัดกิจกรรมสัมโมทนียกถาทำบุญเลี้ยงพระ 

อ่านต่อ