ผอ.โรงเรียน

ครูตัวน้อย asked 3 เดือน ago

โรงเรียนขนาดเล็ก  จำนวนนักเรียน 40 กว่าคน  ตามเกณฑ์ กคศ.ใหม่  มีโอกาสจะได้รับการแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนหรือไม่  เนื่องจากโรงเรียนไม่มีผอ.มานานแล้ว

ฝ่าย อำนวยการ ทีมงาน replied 3 เดือน ago

นักเรียนจำนวน 41 คนขึ้นไป มีโอกาสที่จะบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ค่ะ

1 Answers
ฝ่าย อำนวยการ ทีมงาน answered 3 เดือน ago

นักเรียนจำนวน 41 คนขึ้นไป มีโอกาสที่จะบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ค่ะ