หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์ รอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เพื่อรับทราบข้อราชการ แนวทางในการปฏิบัติงาน  นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมทินิดี  จังหวัดระนอง

อ่านต่อ

อบรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน

เมือวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน  ในโปรแกรม School MIS

อ่านต่อ

ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 15 ตุลาคม 2560  เวลา 09.00 น. นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

อ่านต่อ

โครงการประชารัฐรู้รักสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมสัมโมทนียกถาทำบุญเลี้ยงพระ

อ่านต่อ

ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษียณอายุราชการ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ก้าวสู่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านต่อ

โครงการประชารัฐรู้รักสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอปากพนัง จัดกิจกรรมสัมโมทนียกถาทำบุญเลี้ยงพระ 

อ่านต่อ

งานมหกรรม “เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ” ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสพล ชูทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม “เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ” ครั้งที่ 1/2560 กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

อ่านต่อ