หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายประเสริฐ  คงช่วย  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เป้าหมายนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3  และครูผู้ควบคุม จำนวน 415 คน 

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์ รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

อ่านต่อ

การประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุติกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ

การอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน

อ่านต่อ

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นายปรีชา  รักษ์ทอง  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย  ประจำปี 2560  ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”

อ่านต่อ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์  รดน้ำขอพรผู้อำนวยการเขตพื้นที่

วันที่  11  เมษายน   2561  สพป.นครศรีธรรมราช เขต  3 จัดกิจกรรมตามประเพณีสงกรานต์  รดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3

อ่านต่อ

กิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์และรดน้ำสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  นายสพล  ชูทอง  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์และร่วมรดน้ำพระพุทธนวราชบพิตร และผู้ทรงคุณวุฒิ  เนื่องในวันสงกรานต์  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ”

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 นายยงค์ศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ เรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ” 

อ่านต่อ