Author Archives: เยาวรัตน์ ฉายประชีพ

สพฐ.มอบเงินช่วยโรงเรียนประสบภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” สพป.นศ.3

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว (ผชช.) และ นายสันติ ภูมิสุทธินันท์ (ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานตามโครงการพระราชดำริ สอ.) เป็นประธาน สพฐ. มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก”(PABUK) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (สพป.นศ.3)

อ่านต่อ

29 total views, 1 views today

มอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก”

วันที่ 11 มกราคม 2562 เภสัชกรหญิง (ภญ.) วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก”

อ่านต่อ

12 total views, no views today

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 มกราคม 2562 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ

15 total views, no views today

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ในพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

     วันที่ 7 มกราคม 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะได้เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ที่บริเวณเนินตาขำ ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ต่อจากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

51 total views, no views today

เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิด “อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา”

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 พลตรี กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ประจำพระองค์ และนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายยงศักดิ์ เชาวน์ วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจพื้นที่และประชุมเตรียม

อ่านต่อ

84 total views, no views today

สพฐ. มอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียน และนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเคารพศพและเยียวยาครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานมอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

54 total views, 1 views today

ประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) มีผู้บริหารสถานศึกษา ชุมนำชุมนุน โดยลงพื้นที่แบ่งการประชุมแต่ละอำเภอ

อ่านต่อ

80 total views, no views today

สพฐ.ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.3 ให้การต้อนรับคณะจาก สพฐ. ซึ่งออกติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

อ่านต่อ

63 total views, no views today