Author Archives: เยาวรัตน์ ฉายประชีพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยสู่การพัฒาเด็กปฐมวัย

     วันที่ 17 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การนำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

อ่านต่อ

ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า

     วันที่ 13 กันยายน 2561 นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานมอบทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา

อ่านต่อ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูถัมภ์

     วันที่ 31 สิงหาคม 2561 พลเรือเอก พงศ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมคณะครู และนักเรียน

อ่านต่อ

เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2

     วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดงานมหกรรม”เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 750 คน

อ่านต่อ

ค่ายคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้นำเยาวชนโรงเรียน

     วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นางสาวสุมล  ชุมทอง  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิด การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้นำเยาวชนโรงเรียนหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

อ่านต่อ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-8

     วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิด “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 1-8

อ่านต่อ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 8

    วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิด โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 8

อ่านต่อ

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

     นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมด้วยคณะบุคลากร  ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ

กรีฑาอำเภอเชียรใหญ่

     วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาอำเภอเชียรใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีของชุมชน

อ่านต่อ

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

     วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

อ่านต่อ

บันทึกเทปถวายพระพร

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมด้วยคณะบุคลากร บันทึกเทปรายการถวายพระพร

อ่านต่อ