Author Archives: เกษร เพ็ชรหนูน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

อ่านต่อ

124 total views, no views today

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยกลุ่ม

เมื่อวันที่  23 สิงหาคม  2561 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยกลุ่ม จำนวน 250 คน  ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

อ่านต่อ

48 total views, 2 views today

การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมพิธีเปิดและรับฟังปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา : การเตรียมคนไทย เข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน   

อ่านต่อ

58 total views, 1 views today

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ

65 total views, no views today

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายประเสริฐ  คงช่วย  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เป้าหมายนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3  และครูผู้ควบคุม จำนวน 415 คน 

อ่านต่อ

39 total views, no views today

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีและโครงการคุณภาพอาหารนักเรียน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายประเสริฐ  คงช่วย รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีและโครงการคุณภาพอาหารนักเรียน 

อ่านต่อ

131 total views, 1 views today